ABELIANS- מתן יעוץ ופתרונות לבינה מלאכות

מאחורי הקלעים

חברת ABELIANS היא חברה העוסקת בפרויקטים בתחום הבינה המלאכותית ונקראת על שם הקבוצה המתמטית ABELIAN.

הצוות של החברה הוא צוות איכותי ומקצועי המוביל בפיתוח אלגוריתמיקה מורכבת, יעוץ של Machine Learning ואיפיון של מוצרי תוכנה.

בעיצוב הלוגו היה עליי לקחת בחשבון צורות וצבעים הקשורים בבינה מלאכותית, מתמטיקה, איכות וראיה ממוחשבת.

בחרתי באלמנטים של פסים המתעגלים בקצוות, שביחד יוצרים צורה של ראש ממוחשב ובצבעי סגול-ירוק-כחול התואמים לצבעי התכנות.